روز: نوامبر 6, 2017

جراحی بینی پهن

جراحی بینی پهن متخصص گوش و حلق و بینی در سعادت آباد آناتومی بینی در افراد مختلف به یک شکل نمی باشد . بر اساس شکل غضروف ها و استخوان ها بینی به دو دسته بینی پهن یا گوشتی و بینی استخوانی یا غضروفی تقسیم می شود. در جراحی بینی پهن پزشک درابتدا به بررسی […]

ادامه مطلب