روز: نوامبر 11, 2017

بعد از جراحی بینی

وقتی که به هوش می آیم چگونه به نظر می رسم؟ پس از جراحی یک cast یا آتل توسط بهترین جراح بینی روی بینی شما گذاشته می شود که گاز زیر بینی شما گذاشته می شود تا موکوس نشتی را جمع کند. بینی شما متورم است. کمی کوفتگی در زیر چشم ها خواهید داشت که […]

ادامه مطلب