روز: ژانویه 21, 2018

نامنظمی پریود بعد از زایمان

نامنظمی پریود بعد از زایمان نامنظمی پریود بعد از زایمان چه زمانی اتفاق می افتد؟ بارداری یکی از عواملی است که باعث توقف پریود می شود . شروع پریود بعد از زایمان ( چه طبیعی و چه سزارین ) به وضعیت هورمون ها بستگی دارد . از آنجائیکه بارداری و شیردهی بر میزان هورمون ها […]

ادامه مطلب