روز: ژوئن 21, 2018

ترمیم دفورمیتی بینی

ترمیم دفورمیتی بینی : بسیاری از بیماران و مراجعینی که برای جراحی ترمیم بینی خود به مطب دکتر مسعود راستکاری مراجعه می کنند ، خواستار ترمیم دفورمیتی بینی و جراحی ترمیمی بینی خود خود هستند . این بدفرمی ها و حالات نامتعادل اشکال متفاوتی دارند که برای ترمیمشان لازم است تدابیر مخصوصی اندیشده شود تا […]

ادامه مطلب