روز: آگوست 11, 2018

تومورهای گوش خارجی

تومورهای گوش خارجی تومورهای گوش خارجی کدام ها می باشند؟ کیست مادر زادی گوش چگونه درمان می شود؟ تومور  یا سرطان گوش اغلب  قابل تشخیص می باشند. بسیاری از تومورهای گوش وقتی که بیماران دچار آن می شوند دچار کاهش شنوایی خواهند شد که در مراجعه به متخصص گوش و حلق و بینی حاذق  فورا شناسایی می شوند. ابتدا متذکر می […]

ادامه مطلب