روز: آگوست 14, 2018

پیوند غضروف به بینی

پیوند غضروف به بینی یکی از دغدغه های امروزی بیماران این است که، آیا بینی شان در حین عمل به پیوند غضروف به بینی نیاز پیدا می کند یا خیر. در این مقاله دکتر گیوه چی ، جراح بینی ؛ موارد مهمی  از تکنیک پیوند غضروف به بینی را شرح می دهد. هدف از پیوند غضروف به بینی درکل هدف از روش […]

ادامه مطلب